Skip Navigation Links

Velkommen til Brødrene Flatebøs nettsider.

Firmaet har opp gjennom 40 år utført utallige oppdrag innen vei og tunnel, vannkraft utbygging, dyrking, industritomter
og kommunaltekniske anlegg.

I tillegg har vi utført store knuse- og sorteringsjobber med mobilt steinknuseverk.


© 2017 Brødrene Flatebø AS. All rights reserved.