Maskinentreprenør i Etne

Graving – Massetransport – Doserarbeid – Mobilt Knuseverk - Tungtransport

Vi leggje grunnlaget for vidare veg!

Brødrene Flatebø er ein totalleverandør av grunnarbeider for private, bedrifter og offentleg sektor. Vi ter oppdrag innan veg og tunnel, vasskraftutbygging, dyrking, industritomter og kommunaltekniske anlegg.

Ta kontakt med oss for rettleiing, synfaring og kostnadsoverslag av ditt byggjeprosjekt.

VI KAN TILBY

  • Lang fartstid i bransjen

  • Konkurransedyktige prisar

  • Effektiv og kvalitetssikra utføring

Våre tenester

Graving og massetransport

Med vår brede maskinpark utfører vi alle typar gravearbeider og masseflytting.

Sprenging

Vi utfører fjellsprenging og tomtesprenging effektivt og grundig.

Transport

Brødrene Flatebø flyttar alle typar masser og maskiner.

Riving

Brødrene Flatebø har lang erfaring innan riving og miljøsanering.

Steinknusing og fyllmasser

Frå vårt knuseverk kan vi tilby steinmasser i alle dimensjonar. Vi sel også alt av fyllmasser, grus, pukk, singel og sand.

Landmåling

Vi utfører landmåling i samband med mellom anna dokumentasjon, utsetjing av tomtegrenser, veglinjer, masseberekning.

Har du spørsmål som angår våre tenester?
Kontakt oss, så gjer vi deg svara på det du treng!

Velkommen til Brødrene Flatebø

Maskinentreprenøren i Sunnhordaland med 50 års erfaring.

Kven vi er

Brødrene Flatebø AS blei stifta i 1965 av brørne Peder og Leif Flatebø. Brørne starta med ein enkel traktorgravar, men opp gjennom åra har dei bygd opp ein maskinpark med mange maskinar av ulike typar og storleikar. I dag er selskapet totalleverandør av grunnarbeider og ein betydeleg aktør innan anleggsbransjen.

Kva vi gjer

Brødrene Flatebø leverer tenester til lokale bedrifter, private og offentlege aktørar innan veg og tunnel, vasskraftutbygging, dyrking, industritomter og kommunaltekniske anlegg. I tillegg utfører vi store knuse- og sorteringsjobbar med vårt mobile steinknuseverk.

Sertifisering

Våre dyktige medarbeidarar har lang erfaring og solid kompetanse med fagbrev og sertifiseringar innan fagområda våre. Selskapet er sentralgodkjend i tiltaksklasse 2 og er godkjend som lærebedrift.

Har du spørsmål eller ynskjer eit pristilbod?

Send oss ein melding via kontaktskjema eller ring oss på 53 75 46 89.

Brødrene Flatebø AS

Haukelivegen 1014,
5590 Etne

 901 11 967
 permagne@brodrene-flatebo.no

 416 50 350
 laila@brodrene-flatebo.no

Org nr: 980 890 813

Graving og massetransport
Sprenging
Transport
Riving
Steinknusing og fyllmasser
Landmåling